2018

Tack alla goa som gästade oss och gjorde Knalleträffen till vad den blev. Ni är helt fantastiska. Nu tar vi nya tag och börjar planera inför 2019 då klubben firar 50 år och träffen fyller 45 år.

Thank you all who visit us and made the meeting to what it became. You are absolutely amazing.
Now we take a deep breath, start planning for 2019 meeting, when the club celebrates 50 years old and the meeting 45 years old.